ข่าวการศึกษา

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2560

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ
ผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2560 กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2559

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2560ลิ้งค์ : คลิกที่นี่

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button