ข่าวการศึกษา

การแบ่งหน่วยงานภายใน ศธภ. และ ศธจ.

การแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Back to top button