ข่าวการศึกษา

กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง

สภาการศึกษา จัดพิมพ์ กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ฉบับปรับปรุงโดยผ่านครม. ปรับจาก 9 ระดับ เหลือ 8 ระดับ ตรงกับมาตรฐานอาเซียน และสากลเรียบร้อยแล้ว กรอบคุณวุฒิแห่งชาติจะเชื่อมโยงคุณวุฒิการศึกษา กับสมรรถนะด้านอาชีพ ทำให้ผู้เรียนที่จบไปแล้ว ออกไปทำงาน สามารถอบรมพัฒนา ยกระดับความรู้ความสามารถตนเอง ให้มีสมรรถนะเพิ่มขิ้น ส่งผลให้เป็นกำลังคนระดับมีฝีมือชั้นสูง มีรายได้เพิ่มขึ้น และออกไปทำงานได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติได้
ผู้สนใจติดต่อขอรับได้ ที่สำนักนโยบายเเละแผนการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โทร. 02-668-7123 ต่อ 2448

กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ฉบับปรับปรุงกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ฉบับปรับปรุงกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ฉบับปรับปรุงกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button