ข่าวการศึกษา

สพฐ.แจ้งรายงาน E-budget ภายใน 5 กรกฎาคม นี้

การจัดทำรายละเอียดคำของบประมาณเพื่อประกอบรายการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2561
สพฐ.แจ้งรายงาน E-budget ภายใน 5 กรกฎาคม นี้

หนังสือประทับตราที่ ศธ 04006/ว3629
ซึ่งเป็นการรายงานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน โดยทำการรายงานเรื่องค่าสาธารณูปโภค ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆจะรายงานเป็นรอบๆไป

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button