ข่าวการศึกษา

การจัดสรรงบประมาณ งบเงินอุดหนุน รายการค่าเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาดสำหรับนักเรียนที่มีฐานะยากจน

การจัดสรรงบประมาณ งบเงินอุดหนุน รายการค่าเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาดสำหรับนักเรียนที่มีฐานะยากจน

1.หนังสือแจ้ง สพท.
2.บัญชีจัดสรรรวมเขตพื้นที่การศึกษา
3.บัญชีจัดสรรโรงเรียนปรกติ
4.บัญชีจัดสรรหน่วยเบิก
5.รายชื่อโรงเรียนที่ไม่ได้รับการจัดสรร

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ที่มา : สพร.

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button