ข่าวการศึกษา

สพฐ. เพิ่มศูนย์ Boot Camp เป็น 15 ศูนย์ทั่วประเทศ

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ : สพฐ.-บริติช เคานซิล ลงนามในสัญญา การพัฒนาครู Boot Camp เพิ่มอีก 3 ศูนย์ เป็น 15 ศูนย์ทั่วประเทศ

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 ที่กระทรวงศึกษาธิการ, นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยนายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ Mr Andrew Glass ผู้อำนวยการบริติช เคานซิล (British Council) ประเทศไทย ได้ร่วมลงนามในสัญญาการพัฒนาครู Boot Camp เพิ่มเติมอีก 3 ศูนย์ ที่จังหวัดสกลนคร ลพบุรี และอุดรธานี รวมเป็น 15 ศูนย์ทั่วประเทศ

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

สพฐ. เพิ่มศูนย์ Boot Camp เป็น 15 ศูนย์ทั่วประเทศนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ร่วมกับบริติช เคานซิล ประเทศไทย จัดตั้งศูนย์พัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ระดับภูมิภาค (Regional English Training Centre) มาแล้วจำนวน 12 ศูนย์

ระยะแรก: กรุงเทพมหานคร สุราษฎร์ธานี ขอนแก่น และเชียงใหม่
ระยะที่สอง: นครราชสีมา ชลบุรี อุบลราชธานี และพิษณุโลก
ระยะที่สาม: ภูเก็ต เชียงราย กาญจนบุรี และเพชรบุรี

สำหรับการลงนามในสัญญาการพัฒนาครู Boot Camp ครั้งนี้  สพฐ. และบริติช เคานซิล ประเทศไทย จะร่วมกันดำเนินการจัดตั้ง “ศูนย์พัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ระดับภูมิภาค (Regional English Training Centre)” เพิ่มอีก 3 ศูนย์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 เพื่อพัฒนาวิธีการเรียนการสอนสมัยใหม่ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับครูภาษาอังกฤษในสังกัด สพฐ. ในแต่ละภูมิภาค

ทั้งนี้ คาดว่าแต่ละศูนย์จะสามารถพัฒนาครูภาษาอังกฤษได้ 750 คนต่อปี โดย สพฐ. ได้มีแนวทางให้ครูจากโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นกว่า 300 คน เข้ารับการอบรมที่ศูนย์พัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศทั้ง 15 ศูนย์อีกด้วย

ที่มา : สพร.

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button