สื่อการสอน

แบบฝึกเทคนิคการคิดคำนวณโดยใช้สมบัติและความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์พร้อมเฉลย

แบบฝึกเทคนิคการคิดคำนวณโดยใช้สมบัติและความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์พร้อมเฉลย จากสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ซึ่งมีอยู่ 2 เล่มคุณครูสามารถนำไปฝึกสอนนักเรียนให้มีความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ได้ ในหนังสือมีเทคนิคการคิดดีๆสอดแทรกอยู่ทุกกระบวนการ น่าสนใจมากๆครับ

ดาวน์โหลด : แบบฝึกเทคนิคการคิดคำนวณโดยใช้สมบัติและความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์พร้อมเฉลย

Back to top button