สื่อการสอน

แบบฝึกภาษาไทยและแบบฝึกลีลามือชั้นอนุบาล – ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

สารบัญ (ทางลัด )

แบบฝึกลีลามือ RRC

แบบฝึกลีลามือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีทั้งหมด 122 หน้า (สามารถดาวน์โหลดแบบชุดได้ตามลิ้งค์) ดังนี้

หน่วยพัฒนาอ่านออกเขียนได้สำหรับเด็กบนพื้นที่สูง Read Right For Child. (RRC.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดตาก เขต2 ได้เผยแพร่ นวัตกรรมที่เป็นสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักเรียนบนพื้นที่สูง เผ่าต่างๆ ได้เรียนภาษาไทย โดยได้จัดทำสื่อภาษาไทยเพื่อการอ่านออกเขียนได้  โดยแก้ปัญหาครูที่ไม่มีทักษะในการเรียนการสอนภาษาไทยได้จัดการเรียนการสอนภาษาไทยได้ประสบผลสำเร็จ ซึ่งสื่อมีความสวยงาม น่าใช้ เหมือนกับหนังสือที่ขายแพงๆ เหมาะสำหรับนำไปใช้จัดการเรียนการสอนได้อย่างดี ต้องขอขอบพระคุณทีมงาน คณะครู และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดตาก เขต 2 ที่ได้กรุณาเผยแพร่สื่อการเรียนการสอนชุดนี้และชุดอื่นๆอีก

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

  1. แบบฝึกภาษาไทย สพป.ตาก ดาวน์โหลด
  2. แบบฝึกลีลามือ สพป.ตาก  ดาวน์โหลด
  3. แบบฝึกวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 มีทั้งหมด 12 บท (สามารถดาวน์โหลดแบบชุดได้ตามลิ้งค์) ดังนี้
แบบฝึกภาษาไทยและแบบฝึกลีลามือชั้นอนุบาล - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1แบบฝึกภาษาไทยและแบบฝึกลีลามือชั้นอนุบาล - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1แบบฝึกภาษาไทยและแบบฝึกลีลามือชั้นอนุบาล - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1แบบฝึกภาษาไทยและแบบฝึกลีลามือชั้นอนุบาล - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
แบบฝึกภาษาไทยและแบบฝึกลีลามือชั้นอนุบาล - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1แบบฝึกภาษาไทยและแบบฝึกลีลามือชั้นอนุบาล - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1แบบฝึกภาษาไทยและแบบฝึกลีลามือชั้นอนุบาล - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1แบบฝึกภาษาไทยและแบบฝึกลีลามือชั้นอนุบาล - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
แบบฝึกภาษาไทยและแบบฝึกลีลามือชั้นอนุบาล - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1แบบฝึกภาษาไทยและแบบฝึกลีลามือชั้นอนุบาล - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1แบบฝึกภาษาไทยและแบบฝึกลีลามือชั้นอนุบาล - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1แบบฝึกภาษาไทยและแบบฝึกลีลามือชั้นอนุบาล - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

แบบฝึกภาษาไทยและแบบฝึกลีลามือชั้นอนุบาล - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

แบบฝึกภาษาไทยและแบบฝึกลีลามือชั้นอนุบาล - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

เชิญไปโหลดได้ที่ลิ้งก์นี้ : แบบฝึกภาษาไทย

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button