ข่าวการศึกษา

ผลการประชุมองค์กรหลักกระทรวงศึกษาธิการ 40/2560

ผลการประชุมองค์กรหลัก กระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 40/2560 เมื่อวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ โดย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม

• เรื่องที่นายกรัฐมนตรีสั่งการในที่ประชุม ครม.

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

  •  มอบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในการน้อมนำ ”ศาสตร์พระราชา” ถ่ายทอดเป็นความรู้สู่ประชาชนและเกษตรกร โดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี (สอศ.), สำนักงาน กศน., สถาบันวิทยาลัยชุมชนและมหาวิทยาลัยราชภัฏ (สกอ.) และโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ที่มีความพร้อม ร่วมขับเคลื่อนอย่างพร้อมเพรียง ส่วนรูปแบบและวิธีการดำเนินงาน จะมีการหารือร่วมกันต่อไป

  •  ย้ำการลงพื้นที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ให้เน้นประชุมเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่อย่างจริงจัง โดยไม่ควรรบกวนหน่วยงาน/คนในพื้นที่มากนัก ขอให้การรับรองดูแลและอำนวยความสะดวกเป็นไปตามความเหมาะสม

  •  แนะนำให้ผู้บริหารและข้าราชการอ่านหนังสือ เรื่อง “ทุนนิยมในศตวรรษที่ 21” ของ Thomas Piketty นักเศรษฐศาสตร์ชาวฝรั่งเศส ซึ่งมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษากระทรวงศึกษาธิการหลายด้าน อาทิ การลดความเหลื่อมล้ำ, เครื่องมือทางการศึกษา เป็นต้น

 

• ประเด็นหารือในที่ประชุมองค์กรหลัก

  •  การงดรับของขวัญปีใหม่ (No Gift Policy) จากบุคคลหรือหน่วยงานต่าง ๆ  ขอเพียงส่งการ์ดอวยพรก็เพียงพอแล้ว รวมทั้งผู้บริหารระดับสูง ศธ. ก็ไม่ควรรับของขวัญจากผู้ใต้บังคับบัญชาเช่นกัน หากจะรับขอให้พิจารณาตามความเหมาะสมและคำนึงถึงมูลค่าตามกฎหมายกำหนดด้วย

  •  การจัดงานปีใหม่ของ ศธ. จะจัดขึ้นในวันที่ 28 ธันวาคม 2560 โดยจะมีพิธีสงฆ์และการจับสลากของขวัญ

  •  ศธ.เตรียมระบบ Hi-speed Internet ที่มีความเสถียร เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ ปี 2561 ให้กับครูและนักเรียนทุกคนในทุกโรงเรียน โดยกำหนดเป็นตัวชี้วัดของแต่ละจังหวัดและภาค ดังนั้น สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด/ภาค  จำเป็นต้องมีข้อมูลการใช้อินเทอร์เน็ตของสถานศึกษาในพื้นที่ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ หลังจากนี้ ผู้บริหาร ศธ. จะลงพื้นที่สุ่มตรวจอย่างจริงจัง

  •  การบูรณะปรับปรุงอาคารราชวัลลภ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ เป็นประธานกรรมการมูลนิธิฯ และ ม.ล.ปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ประสานงาน ขณะนี้การบูรณะปรับปรุงใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้ว และคาดว่าจะมีพิธีเปิดอาคารราชวัลลภอย่างเป็นทางการในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2561 ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนโฉมกระทรวงด้วยความงดงามของชาวกระทรวงศึกษาธิการทุกคน

  •  การเสนอปรับแก้คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ในส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารงานของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) โดยจะมีการตั้งคณะกรรมการ 2 ชุด คือ 1) คณะกรรมการด้านยุทธศาสตร์ และ 2) คณะกรรมการด้านการบริหารบุคคล ขณะนี้ได้เสนอเรื่องแก้ไขต่อนายกรัฐมนตรีแล้ว เพื่อมุ่งหวังที่จะทำให้การเคลื่อนไหวและความขัดแย้งต่าง ๆ ยุติลง

  •  การจัดตั้งเขตการศึกษาพิเศษ ย้ำอีกครั้งว่าจะไม่มีการใช้ ม. 44 สำหรับเรื่องนี้อย่างแน่นอน หากจะมีการจัดตั้งก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายปกติ

ที่มา : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button