ข่าวการศึกษา

ซัมซุง เดินหน้าสร้าง “ห้องเรียนแห่งอนาคต” เปิดรับสมัครโรงเรียน ร่วมโครงการ Samsung Smart Learning Center ปีที่ 6

 ซัมซุง ขับเคลื่อนโครงการ Samsung Smart Learning Center สู่ปีที่ 6 พร้อมเปิดรับสมัครโรงเรียนใหม่เข้าร่วมโครงการ เพื่อร่วมกันสร้างต้นแบบ“ห้องเรียนแห่งอนาคต”

จากความตั้งใจของ บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ที่ต้องการเตรียมเด็กไทยให้พร้อมรับมือกับโลกอนาคตที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้วยพลังของเทคโนโลยี ซัมซุงจึงได้ริเริ่มโครงการ Samsung Smart Learning Center “ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต ตั้งแต่ปี 2556 โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ให้กับเด็กและเยาวชนไทยทั่วประเทศ ผ่านแนวคิด ห้องเรียนแห่งอนาคต มอบกระบวนการเรียนรู้ และนวัตกรรมของซัมซุงให้กับครู เพื่อปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้แบบ Active Learning ซึ่งจะช่วยพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับโลกอนาคตให้กับนักเรียน

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ปัจจุบันโครงการ Samsung Smart Learning Center ได้ก้าวสู่ปีที่ 6 มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการแล้ว 47 แห่งจากทั่วประเทศ มีนักเรียนเป็นผู้รับประโยชน์แล้วกว่า 100,000 คน และได้รับรางวัลด้านการศึกษาและพัฒนาเยาวชนจากทั้งในและต่างประเทศ

ในปีนี้ ซัมซุงยังคงเดินหน้า หนุนเสริมครูพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ให้เด็กไทย โดยได้เปิดรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการปีที่ 6 ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 7มีนาคม 2561 โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนจากซัมซุงในทุกด้าน ทั้งองค์ความรู้ นวัตกรรม และทุนดำเนินโครงการ เพื่อร่วมพัฒนา “ห้องเรียนแห่งอนาคต” ให้เป็นต้นแบบการจัดการศึกษาสำหรับศตวรรษใหม่ต่อไป

โรงเรียนหรือครูที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดของโครงการและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ www.samsungslc.org

สอบถามข้อมูล            

บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด

คุณณวนุช สรรพบพิตร โทร 02-118-1364

อีเมล [email protected]

บริษัท สยามเมนทิส จำกัด

คุณอุษา รุ่งวัฒนไพบูลย์          โทร.  081-984-4973

อีเมล [email protected],

คุณอนุชิต นิธิมงคลทรัพย์         โทร. 063-195-1595

อีเมล [email protected]

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button