ข้อสอบ ใบงาน แผนการสอน

ข้อสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559

เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมตัวก่อนการสอบ ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

แบบทดสอบการอ่านออกเสียง ชั้นประถมศึกษาปีที 1 ปีการศึกษา 2559 ลิงค์ https://drive.google.com/open…

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

แบบทดสอบการอ่านออกเสียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ฉบับกรรมการ) ปีการศึกษา 2559 ลิงค์ https://drive.google.com/open…

———————————————————————————–
แบบทดสอบการเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที 1 ปีการศึกษา 2559 ลิงค์ https://drive.google.com/open…

แบบทดสอบการเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ฉบับกรรมการ) ปีการศึกษา 2559 ลิงค์ https://drive.google.com/open…

———————————————————————————–
แบบทดสอบการอ่านรู้เรื่อง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ลิงค์ https://drive.google.com/open…

———————————————————————————–
เฉลยและเกณฑ์การให้คะแนน การอ่านรู้เรื่องและการเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ลิงค์ https://drive.google.com/open…

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button