การเรียนการสอน

“ศาสตร์และศิลป์ของการสอน” คู่มือสำหรับครูที่อยากจะปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนในห้องเรียนของตนเอง

“ศาสตร์และศิลป์ของการสอน”

“คู่มือ” สำหรับครูที่อยากจะปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนในห้องเรียนของตนเอง

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วิจารณ์ พานิช ได้ตีความจากหนังสือ The New Art and Science of Teaching ที่เขียนโดย Robert J. Marzano ซึ่งให้แนวคิดและแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการ “คืนอำนาจการเรียนรู้ กลับไปสู่ผู้เรียน” ซึ่งเป็นแนวทางที่จะส่งผลให้ผู้เรียนมีทั้งความรู้ สมรรถนะ และปลูกฝังคุณลักษณะที่ดีให้ผู้เรียน อีกทั้งยังกระตุ้นความตื่นตัวในการเรียนรู้ของผู้เรียน

นอกจากนี้ยังมี ครูใหม่ (วิมลศรี ศุษิลวรณ์) ช่วยเป็นบรรณาธิการให้หนังสือเล่นนี้ ง่ายต่อการทำความเข้าใจและสามารถนำใปใช้ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนได้จริงสำหรับผู้ที่สนใจหนังสือ ศาสตร์และศิลป์ของการสอน

สนใจดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ที่นี้ https://www.scbfoundation.com/…/…/file/1513148001i7z2uae.pdf

หนังสือเป็นเล่ม มูลนิธิสยามกัมมาจลเผยแพร่ผ่าน ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ทุกสาขา หรือ ติดต่อมูลนิธิสยามกัมมาจล โทร.02-9379901-7 ( 9.00-17.00 น. เว้นวันหยุดธนาคาร)

Credit: https://www.facebook.com/SCBFOUNDATION/posts/1888090537887166

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button