ข่าวการศึกษา

นโยบายการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 จำนวนห้องเรียนละ 40 คนต่อห้องเรียน และไม่ขยายจำนวนห้องเรียน

นโยบายการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 จำนวนห้องเรียนละ 40 คนต่อห้องเรียน และไม่ขยายจำนวนห้องเรียนจากที่ สพฐ. เคยประกาศไว้เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 และกำหนดการรับนักเรียนต่อห้องดังนี้ 

 1. นักเรียนชั้นก่อนประถมศึกษา ห้องละ 30 คน
 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษา ห้องละ 40 คน
 3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องละ 40 คน

ในการนี้ สพฐ. จึงให้เขตพื้นที่สร้างความเข้าใจกับโรงเรียนดังนี้

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

 1. โรงเรียนกำหนดแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561
 2. โรงเรียนรับนักเรียนต่อห้อง ปีการศึกษา 2561
  • นักเรียนชั้นก่อนประถมศึกษา ห้องละ 30 คน
  • นักเรียนชั้นประถมศึกษา ห้องละ 40 คน
  • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องละ 40 คน
 3. ไม่เพิ่มนักเรียนต่อห้อง
 4. ไม่เพิ่มจำนวนห้องเรียน และให้รับตามแผนชั้นเรียนรายปี 

นโยบายการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 จำนวนห้องเรียนละ 40 คนต่อห้องเรียน และไม่ขยายจำนวนห้องเรียน

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button