สื่อการสอน

แนวทางสอนซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย ป.3

จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ครูผู้สอนได้ใช้เป็น แนวทางสอนซ่อมเสริมการอ่านและการเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีปัญหาด้านการอ่านการเขียน โดยจำแนกเนื้อหาออกเป็น 7 เล่ม ดังนี้

เล่ม 1 พยัญชนะและสระ
เล่ม 2 คำที่มีสระลดรูปและเปลี่ยนรูป
เล่ม 3 คำที่ไม่มีตัวสะกด และคำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตรา
เล่ม 4 คำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา
เล่ม 5 คำควบกล้ำและคำที่มีอักษรนำ
เล่ม 6 คำผันวรรณยุกต์
เล่ม 7 คำที่มีตัวการันต์ 

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

แนวทางสอนซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย ป.3 แนวทางสอนซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย ป.3 แนวทางสอนซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย ป.3 แนวทางสอนซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย ป.3 แนวทางสอนซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย ป.3 แนวทางสอนซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย ป.3 แนวทางสอนซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย ป.3

ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมด : แนวทางสอนซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย ป.3

ดาวน์โหลดแบบเลือกเล่ม : แนวทางสอนซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย ป.3

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button