ข่าวการศึกษา

ดาวน์โหลด เอกสารพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์
(ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ และประกาศขึ้นบัญชีไว้โหลดข้อมูลเอกสารหลักสูตรและคู่มือฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษาเพื่อศึกษาเอกสารล่วงหน้าก่อนการเข้ารับการพัฒนา)

ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ  คลิก
ดาวน์โหลดเอกสารหลักสูตร คลิก

ที่มา : สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Back to top button