ข่าวชาวบ้าน

รู้หรือยัง นางสงกรานต์ 2561 “นางมโหธรเทวี ประทับหลังนกยูง”

นางสงกรานต์ประจำปี 2561 มีนามว่า นางมโหธรเทวี เป็นนางสงกรานต์ประจำวันเสาร์ ทัดดอกสามหาว (ผักตบชวา) มีนิลรัตน์เป็นเครื่องประดับ ภักษาหาร คือ เนื้อทราย อาวุธคู่กาย พระหัตถ์ขวาถือจักร พระหัตถ์ซ้ายถือตรีศูล เสด็จประทับเหนือมยุราปักษา (นกยูง)

เกณฑ์พิรุณศาสตร์ในปีนี้ วันพุธ เป็นอธิบดีฝน บันดาลให้ฝนตก 600 ห่า ตกในโลกมนุษย์ 60 ห่า ตกในมหาสมุทร 120 ห่า ตกในป่าหิมพานต์ 180 ห่า ตกในเขาจักรวาล 240 ห่า นาคให้น้ำ 5 ตัว

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เกณฑ์นาคราชให้น้ำ ปีจอ นาคราชให้น้ำ 7 ตัว ทำนายว่า ฝนต้นปีน้อย กลางปีงาม แต่ปลายปีมาก

ขณะที่ เกณฑ์ธาราธิคุณ ชื่อ เตโช (ธาตุไฟ) ทำนายว่าน้ำน้อย ส่วน เกณฑ์ธัญญาหารชื่อ ได้เศษ 6 ชื่อ ลาภะ ทำนายว่า ข้าวกล้าในภูมินาจะได้ผล 9 ส่วน เสีย 1 ส่วน ธัญญาหาร พลาหาร มัจฉมังสาหารจะบริบูรณ์ดี ประชาชนทั้งหลายจะอยู่เย็นเป็นสุข


ประกาศสงกรานต์ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๑

ปีจอ (ผีเสื้อผู้หญิง ธาตุดิน) สัมฤทธิศก จุลศักราช ๑๓๘๐ ทางจันทรคติเป็น อธิกมาส ทางสุริยคติ เป็น ปกติสุรทิน
วันที่ ๑๔ เมษายน เป็น วันมหาสงกรานต์ ทางจันทรคติ ตรงกับวันเสาร์แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๕ เวลา ๐๘ นาฬิกา ๕๖ นาที ๕๗ วินาที
นางสงกรานต์ ทรงนามว่า มโหธรเทวี ทรงพาหุรัดทัดดอกสามหาว อาภรณ์ แก้วนิลรัตน์ ภักษาหาร เนื้อทราย พระหัตถ์ขวาทรงจักร พระหัตถ์ซ้ายทรงตรีศูล

เสด็จยืนมาเหนือหลังนกยูง เป็นพาหนะ
วันที่ ๑๖ เมษายน เวลา ๑๒ นาฬิกา ๕๔ นาที ๒๔ วินาที เปลี่ยน จุลศักรราชใหม่ เป็น ๑๓๘๐ ปีนี้

วันศุกร์             เป็น ธงชัย

วันศุกร์             เป็น อธิบดี

วันพฤหัสบดี    เป็น อุบาทว์

วันอาทิตย์       เป็น โลกาวินาศ

ปีนี้ วันพุธ เป็น อธิบดีฝน บันดาลให้ฝนตก ๖๐๐ ห่า

ตกในโลกมนุษย์       ๖๐ ห่า

ตกในมหาสมุทร     ๑๒๐ ห่า

ตกในป่าหิมพานต์  ๑๘๐ ห่า

ตกในเขาจักรวาล   ๒๔๐ ห่า

นาคให้น้ำ ๕ ตัว

เกณฑ์ธัญญาหาร ได้เศษ ๖ ชื่อ ลากะ ข้าวกล้าในภูมินาจะเสียหาย ๑ ได้ผล ๙ ส่วน ธัญญาหาร พลาหาร มัจฉมังษาหารจะบริบูรณ์ เกณท์ธาราธิคุณ  ตกราศีเตโช (ไฟ) น้ำน้อย

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button