ข่าวสอบบรรจุครู

ด่วนที่สุด สพฐ. สรรหาครูช่วยปฏิบัติหน้าที่สอน รร.วังไกลกังวล 15 อัตรา

สพฐ. สรรหาครูช่วยปฏิบัติหน้าที่สอน รร.วังไกลกังวล 22 อัตรา

ด่วนที่สุด ที ศธ 04009/ว1682 เรื่อง การสรรหาข้าราชการครูที่มีความรู้ความสามารถเพื่อไปช่วยปฏิบัติหน้าที่่สอนที่โรงเรียนวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

สพฐ. ได้มีหนังสือแจ้ง เขตพื้นที่ ให้ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูในสังกัดทราบ หากใครสนใจที่จะไปช่วยปฏิบัติการสอนที่ โรงเรียนวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ุ โดยการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม สามารถส่งเอกสารให้ สพฐ. พิจารณาภายในวันที่ 23 เมษายน 2561 โดย มีรายละเอียดดังนี้

ด่วนที่สุด สพฐ. สรรหาครูช่วยปฏิบัติหน้าที่สอน รร.วังไกลกังวล 15 อัตรา ด่วนที่สุด สพฐ. สรรหาครูช่วยปฏิบัติหน้าที่สอน รร.วังไกลกังวล 15 อัตรา

เอกสารแนบ1. ว 1682

 

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button