ข่าวการศึกษา

บทบาทหน้าที่ ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพฐ.

วันนี้ คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเรื่อง ตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉก.คศ.) เพื่อขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาที่กระทบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในหน่วยงานทางการศึกษา สังกัด สพฐ. และให้การช่วยเหลือเยียวยามีความคล่องตัว ดำเนินการไปอย่างรวดเร็ว เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีอำนาจหน้าที่ ทั้งหมด 9 ข้อดังนี้

บทบาทหน้าที่ ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพฐ.
บทบาทหน้าที่ ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพฐ.

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

และติดต่อขอความช่วยเหลือจากศูนย์ ฉก.คศ. ดังนี้ Facebook: ประชาสัมพันธ์ ฉก.คศ. ID Line: @irV8786a เว็บไซต์: http://personnel.obec.go.th และเบอร์โทรศัพท์: 02 – 288 – 5650

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button