ข่าวการศึกษา

ด่วนที่สุด ก.ค.ศ. แจ้งหลักเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ล่าสุด

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/420 ลงวันที่ 19 เมษายน 2561

การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายฯ (ว 24/2560)

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

อ้างถึง 1. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/734 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2560

2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.9/329 ลงวันที่ 11 เมษายน 2561 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด

ด่วนที่สุด ก.ค.ศ. แจ้งหลักเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ล่าสุด ด่วนที่สุด ก.ค.ศ. แจ้งหลักเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ล่าสุด

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button