ข่าวชาวบ้าน

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ  ประกาศ ณ วันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

รายละเอียดเพิ่มเติมจากลิงก์ราชกิจจานุเบกษา 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DA…/PDF/2561/A/024_2/1.PDF

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button