ข่าวการศึกษาข่าวสอบบรรจุครู

มาแล้ว! โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2561 (รอบเพิ่มเติม)

มาแล้ว! โครงการผลิตครู เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2561 (รอบเพิ่มเติม) #ครูคืนถิ่น

จำนวน 2,244 คน
รับ ผู้สำเร็จการศึกษา ม.6/เทียบเท่า ปีการศึกษา 2560 ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร(GPAX) ไม่น้อยกว่า 3.0

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ไม่รับ #เด็กซิ่ว

กำหนดการคัดเลือก
– รับสมัคร : 19 พ.ค. เวลา 18.00 น. -25 พ.ค. เวลา 23.59 น.
– ชำระเงินและส่งเอกสารการสมัคร : 19-26 พ.ค.
– ประกาศผล : 8 มิ.ย.

หมายเหตุ : ผู้ที่เคยยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในเคลียริงเฮาส์ รอบที่ 1-2 แล้ว หากต้องการสมัคร โครงการผลิตครู เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2561 (รอบเพิ่มเติม) ต้องสละสิทธิ์เดิม ภายในวันที่ 28 พ.ค. หากไม่สละสิทธิ์ภายในกำหนด จะถูกตัดสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ

สมัครที่ muakru.thaijobjob.com

ที่มา : VStudy.in.th

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button