ข่าวการศึกษา

แนวทางการป้องกันเหตุความไม่ปลอดภัยที่เกิดจากสภาพอากาศร้อนจัด

แนวทางการป้องกันเหตุความไม่ปลอดภัยที่เกิดจากสภาพอากาศร้อนจัด

ด่วนที่สุด  เรื่อง แนวทางการป้องกันเหตุความไม่ปลอดภัยที่เกิดจากสภาพอากาศร้อนจัด

ด้วยกรมอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์อากาศในช่วงเดือนพฤษภาคม 2567  ว่าบริเวณประเทศไทย ตอนบนประมาณครึ่งแรกของเดือนยังคงมีสภาพอากาศร้อนอบอ้าวโดยทั่วไป และมีอากาศร้อนจัดหลายพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตอนบนของภาคกลางกับจะมีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ ในบางช่วง ซึ่งจะช่วยคลายความร้อนลงได้ จากนั้นจะมีฝนตกเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทย ตอนบนในบางช่วง ประกอบกับมีลมใต้หรือลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมบริเวณดังกล่าว จากนั้นมรสุม ตะวันตกเฉียงใต้จะเริ่มพัดปกคลุมประเทศไทยและมักจะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณประเทศไทยตอนบน ในบางวัน อาจเกิดสภาพอากาศร้อนอบอ้าวเป็นอันตรายแก่นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทุกเขต แจ้งสถานศึกษาในสังกัด ปฏิบัติตามแนวทางการเฝ้าระวังและป้องกันเหตุความไม่ปลอดภัย ที่เกิดจากสภาพอากาศร้อนจัด เพื่อป้องกันเหตุความไม่ปลอดภัยที่อาจเกิดจากสภาพอากาศร้อนจัด แก่นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567  ดังนี้

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

1. งดการจัดกิจกรรมกลางแจ้ง หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง
2. จัดเตรียมจุดบริการน้ำดื่มสะอาดภายในสถานศึกษาให้มีความเพียงพอ
3. ตรวจสอบสายไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ และพัดลมให้มีความพร้อมใช้งาน
4. ในกรณีที่มีสภาพอากาศร้อนจนมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของนักเรียน ให้พิจารณาปิดเรียนและพิจารณาจัดการเรียนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น Online On-hand On-Air หรือ On-Demand
5. ตรวจสอบการลืมนักเรียนในรถหรือการปล่อยให้อยู่ในรถที่จอดตากแดด
6. ให้ความรู้และแนวทางปฏิบัติแก่นักเรียนในการช่วยเหลือเบื้องต้นเมื่อพบผู้ป่วยโรคลมแดด (Heat Stroke) หากเกิดภาวะฉุกเฉินสามารถเรียกหน่วยบริการฉุกเฉินหมายเลข 1669

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : สพฐ. ห่วงใยแนะแนวทางการป้องกัน ดูแล ครูและนักเรียน ในสภาพอากาศร้อนจัด

แนวทางการป้องกันเหตุความไม่ปลอดภัยที่เกิดจากสภาพอากาศร้อนจัด

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button