ข่าวชาวบ้าน

ข้อแนะนำเรื่องการแต่งกายด้วยเสื้อโทนสีเหลืองในช่วงเดือน กรกฎาคม 2561

นายสมพาศ นิลพันธ์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะโฆษกสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ด้วยได้มีพี่น้องประชาชนสอบถามเข้ามายังสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจำนวนมาก เกี่ยวกับเรื่องที่รัฐบาลเชิญชวนให้แต่งกายด้วยเสื้อผ้าโทนสีเหลือง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ในช่วงเดือนกรกฎาคม นั้น

ขอเรียนว่า พี่น้องประชาชนสามารถนำเสื้อผ้าโทนสีเหลืองที่มีอยู่แล้วมาแต่งกายได้ตามอัธยาศัย ประกอบในช่วงวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ตรงกับอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา พุทธศาสนิกชนสามารถแต่งกายด้วยเสื้อผ้าโทนสีขาวได้ตามประเพณีนิยม

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ข้อแนะนำเรื่องการแต่งกายด้วยเสื้อโทนสีเหลืองในช่วงเดือน กรกฎาคม 2561

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button