ข่าวการศึกษา

ศธ.กำหนดแนวทางการตรวจติดตามการดำเนินการอาหารกลางวันของนักเรียน

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ตามที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อมวลชน กรณีการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน โดยทางโรงเรียนได้จัดอาหารที่ไม่เหมาะสม ขาดคุณค่าทางโภชนาการให้กับนักเรียน เช่น การรับประทานเส้นขนมจีนกับน้ำปลาเป็นอาหารกลางวันของโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดสุราษฏร์ธานี และในพื้นที่จังหวัดอื่น ๆ กรณีอาหารกลางวันที่ไม่เหมาะสม ซึ่งได้ทราบทางสื่อมวลชนแล้วนั้น

ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการจึงได้มีหนังสือแจ้งไปยังศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด เมื่อวันที่ มิถุนายน 2561 โดยขอให้มอบหมายศึกษานิเทศก์ ดำเนินการตรวจติดตามการดำเนินการอาหารกลางวันของนักเรียน โรงเรียนในจังหวัด โดยร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยยึดประโยชน์ของนักเรียนเป็นสำคัญ โดยมีแนวทางการตรวจติดตามการดำเนินงาน ดังนี้

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

1. จัดตั้งศูนย์คุ้มครองโภชนาการของนักเรียน โดยกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบเป็นศึกษาธิการจังหวัด และผู้อำนวยการกลุ่มที่เกี่ยวข้อง

2. แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจติดตามการดำเนินการอาหารกลางวันของโรงเรียน

3. ให้ศึกษาธิการจังหวัดประสานการตรวจติดตาม กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และส่วนราชการในจังหวัดหรือหน่วยงานอื่น

4. การดำเนินการอาหารกลางวันของนักเรียน ให้ยึดประโยชน์ของนักเรียนเป็นสำคัญ

5. นำเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเป็นวาระเร่งด่วน เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันในระยะยาว

6. การดำเนินการตามข้อ 13 ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2561 และรายงานให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการทราบ ภายในวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2561

ที่มา : ศธ.360องศา

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button