ข่าวการศึกษา

ตัวอย่างบันทึกตรวจสอบหลักฐาน สำหรับการประเมิน 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด ตามเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะ ว21/2560

เพจ ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูโรงเรียนบางละมุง  และคุณครู Chakrit Luankathin ได้เผยแพร่ ตัวอย่างบันทึกตรวจสอบหลักฐาน สำหรับการประเมิน 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด ตามเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะ ว21/2560  ที่จำเป็นต่อการบันทึก LogBook ของคุณครู

รวมทั้งยังมีเอกสารต่างๆที่น่าสนใจในการทำวิทยฐานะตามเำณฑ์การประเมินใหม่อีกหลายรายการ ท่านที่สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ที่เพจ ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูโรงเรียนบางละมุง  หรือตามลิ้งที่แจกนี้

  1. เอกสารสำหรับใช้ประเมิน 13 ตัวชี้วัด  ดาวน์โหลด
  2. บันทึกตรวจสอบหลักฐาน สำหรับการประเมิน 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด ตามเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะ ว21/2560  ดาวน์โหลด

Back to top button