ข่าวการศึกษา

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น และการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดจากกฎหมาย ร่าง พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.

– การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดจากกฎหมาย -ร่าง- พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ….
Download

– สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น -ร่าง- พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ….
Download

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button