การเรียนการสอนข่าวการศึกษา

มาแล้ว!! โปรแกรม LogBook พร้อมคู่มือการใช้งานของจริง ตามหนังสือ ศธ 0206.3/185 ลว 10 กรกฎาคม 2561

วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ก.ค.ศ. ได้มีหนังสือ ศธ 0206.3/185 เรื่อง คู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ และโปรแกรมบันทึกประวัติการปฎิบัติงาน LogBook พร้อมคู่มือการใช้งานโปรแกรม พร้อมได้จัดทำเว็บไซต์ที่เก็บเอกสารทั้งหมดใหม่

เป็น : https://logbook-teacher.otepc.go.th

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ซึ่งจะเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทำวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ ว21/2560 โดยแบ่งเป็นหัวข้อต่างๆดังนี้
1. Logbook Teacher  ส่วนนี้เป็นส่วนของโปรแกรม Logbook

2. หลักเกณฑ์ ว21/2560

ว21/2560 – หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

3. หลักเกณฑ์ ว22/2560

4. เอกสารสำหรับประกอบการประชุม ปรับปรุงเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 (การประชุมที่โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ)

5. หลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง

6. เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง

7. เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง

8. PLC

และข้อ 9 สำคัญมาก คือแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับการทำโปรแกรม LogBook เป็นกลุ่ม facebook มีผู้เชี่ยวชาญหลายคนที่ให้คำตอบและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้

และยังมีข้อมูลที่ยังไม่ได้อัพเดตอีกพอสมควร ท่านที่สนใจสามารถ Bookmark เว็บไซต์ https://logbook-teacher.otepc.go.th  เก็บไว้ หรือเข้ากลุ่มเฟซตามข้อ 9 ได้เลย

ที่มา : https://logbook-teacher.otepc.go.th

 

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button