ข่าวการศึกษา

สพฐ. ให้เขตพื้นที่จัดซื้อโต๊ะเกาอี้นักเรียนแทนโรงเรียน

สำนักข่าวไทย 17 ส.ค.-สพฐ.เตรียมจัดสรรงบฯ ซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียนวันนี้ หลังปรับเกณฑ์ใหม่ให้เขตพื้นที่การศึกษาซื้อโต๊ะเก้าอี้แทนโรงเรียน  เพื่อลดภาระงานครู พร้อมให้ใช้อีบิดดิ้ง เพื่อการแข่งขันอย่างยุติธรรม

นายบุญรักษ์  ยอดเพชร  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) แถลงข่าวเรื่องการจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียนประจำปีงบประมาณ 2561 ว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เตรียมจัดสรรงบประมาณในการซื้อโต๊ะและเก้าอี้นักเรียน พร้อมโอนเงินในเขตพื้นที่การศึกษาภายในวันนี้ (17ส.ค.) เพื่อเตรียมทำสัญญาซื้อขายโต๊ะเก้าอี้มาใช้ในโรงเรียนให้ทันในปีงบประมาณนี้ โดยปีนี้ปรับการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ มีการปรับให้เป็นตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 อีกทั้งกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปลี่ยนเกณฑ์การจัดสรร โดยมอบให้เขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้ จากเดิมที่โรงเรียนต้องจัดซื้อเอง เพื่อลดภาระงานของครู ไม่ให้โรงเรียนมีภาระในการจัดซื้อจัดจ้างอีก

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ขณะเดียวกันกำหนดให้ทุกเขตพื้นที่การศึกษาคัดเลือกบริษัทที่เข้ามาจำหน่าย ผ่านการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อย่างเสรี เพื่อเปิดให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม ลดปัญหาทุจริตหรือนายหน้า เพื่อให้โรงเรียนได้ของที่ถูกสเปค มีคุณภาพ ราคาถูกและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารของทางราชการ โดยปัจจุบันมีบริษัทโต๊ะและเก้าอี้ที่ได้รับมาตรฐาน มอก.เข้ามาแข่งขันราคากว่า 23 บริษัท จากเดิมที่กำหนดให้แค่บางเขตพื้นที่การศึกษาที่ต้องซื้อโต๊ะและเก้าอี้ในจำนวนเกินกว่า 5 แสนบาทใช้วิธีอีบิดดิ้งเท่านั้น

นายบุญรักษ์ กล่าวต่อไปว่า ในปีนี้ สพฐ.ได้งบประมาณจัดสรรโต๊ะเก้าอี้ 183 ล้านบาท ซึ่ง สพฐ.ได้มาสำรวจโรงเรียนในกลุ่มที่ต้องการและเข้าเกณฑ์ใน 3 ด้าน ได้แก่ เป็นโรงเรียนที่ได้รับอาคารเรียนและถูกปรับงบโต๊ะเก้าอี้ลง , จำนวนนักเรียนที่มีเพิ่มขึ้น และมีการจำหน่ายโต๊ะเก้าอี้ออกไป ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 7,747 โรงเรียน จึงได้จัดสรรงบเท่าที่ใช้จริงคือกว่า 170 ล้านบาท งบที่เหลือส่งคืนกองคลัง โดยจะจัดสรรชื่อโรงเรียนลงไปในงบประมาณด้วย จากเดิมไม่มีการระบุรายชื่อโรงเรียน

ขณะเดียวกันการโอนงบประมาณในครั้งนี้อาจล่าช้ากว่าทุกปี แต่ยืนยันว่าทันใช้งาน โดยโรงเรียนต้องทำสัญญาซื้อขายให้เสร็จภายในวันที่ 30 ก.ย.นี้  ส่วนการจัดสรรในปีงบประมาณ 2562 ก็จะใช้รูปแบบเดียวกันกับปีนี้ และฝากไปถึงผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาและผู้อำนวยการโรงเรียนอย่าไปหลงเชื่อบริษัท หรือผู้ประกอบการที่แอบอ้างผู้บริหารระดับสูงว่าให้ช่วยสนับสนุนโต๊ะและเก้าอี้นั้นไม่มีจริง หรือหลอกลวงเรื่องการจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้หากพบกรณีดังกล่าวให้ครูแจ้งมาที่กระทรวงศึกษาธิการ ถ้าถูกข่มขู่หรือกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้ไปแจ้งความดำเนินคดีเป็นหลักฐานด้วย

สำหรับราคากลางโต๊ะและเก้าอี้นักเรียนที่สำนักงบประมาณได้กำหนดไว้แบ่งเป็น3 ระดับ ได้แก่ก่อนประถมศึกษาชุดละ1,480 บาท ,ประถมศึกษาชุดละ1,580 บาท และมัธยมศึกษา 1,680 บาท .

ที่มา : สำนักข่าวไทย

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button