การเรียนการสอน

สทศ.สพฐ. เผยแพร่คลังข้อสอบมาตรฐาน เอาไว้ให้นักเรียนฝึกทำข้อสอบ

เว็บไซต์ สทศ.สพฐ. หรือ สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ  คนละหน่วยกับ  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) นะครับ  อันแรกหน้าที่คือข้อสอบกลาง ข้อสอบ ป.1 ข้อสอบ NT  ส่วนสถาบันทดสอบางการศึกษาก็จะเป็นส่วนข้อสอบ O-NET ประมาณนั้น

สำนักทดสอบทางการศึกษาได้เผยแพร่ข้อสอบมาตรฐาน หลายปีแล้วแต่ครั้งนี้ได้ปรับปรุง หน้าตาของเว็บไซต์ให้สวยงามขึ้น  ลิ้งก์เว็บไซต์ข้อสอบมาตรฐาน : http://bet.obec.go.th/itembank

 

ซึ่งตอนนี้ มีอยู่ 5 วิชาหลัก ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคมฯ  ภาษาอังกฤษ  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   โดยสามารถคลิกที่แบบทดสอบในแต่ละวิชา และแต่ละดับชั้น เพื่อเข้าไปทำข้อสอบ หน้าตาหน้าแบบทดสอบก็จะเป็นแบบนี้

จากนั้นคลิกที่ปุ่ม  เริ่มทำแบบทดสอบ    ก็สามารถเข้าทำแบบทดสอบได้ทันที    หวังว่าคงเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนครูนะครับ

Back to top button