ข่าวร้อน

ประกาศปรับค่าจ้าง 19 สาขาอาชีพ เริ่ม 1 ม.ค. 62

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 8) ในกลุ่มสาขาอาชีพช่างเครื่องกล กลุ่มช่างอุตสาหกรรมศิลป์ กลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ กลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ รวม 19 สาขา มีผลตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

อ่านต่อได้ที่   ประกาศณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 8)

Back to top button