ข่าวการศึกษา

ด่วนที่สุด สพฐ. แก้ไขบัญชีจำนวนผู้เข้ารับการพัฒนาและสถานที่พัฒนาผู้อำนวยการสถานศึกษา

รายละเอียด  สพร. ขอแก้ไข สถานที่พัฒนา ผอ.ร.ร. จุดสงขลา และบัญชีจำนวนผู้เข้ารับการพัฒนาฯ ส่วน หนังสือแจ้ง สพท. และ ศธจ.  สพร. จะแจ้งให้ทราบในลำดับต่อไป

1. การเตรียมการเข้ารับการพัฒนา (แก้ไข)
2. จุดพัฒนาและผู้รับผิดชอบ
3. บัญชีจำนวนผู้เข้ารับการพัฒนา

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button