ข่าวร้อน

ตรวจสอบข้อมูลสิทธิเลือกตั้ง ส.ส.ในวันที่ 24 มีนาคม 2562

ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลการใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.ในวันที่ 24 มีนาคม 2562 ได้ว่าใช้สิทธิเลือกตั้งที่หน่วยใด โดยกรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก  (เว็บไซต์เป็นของสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)

คลิก : https://www.bora.dopa.go.th/Election/CerVote/

ปล. ตรงคำที่ว่า ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ  ให้คลิกถูก  ถ้ามีรูปขึ้นมาให้เลือกให้คลิกเลือกรูปตามคำสั่ง  เป็นระบบป้องกันสแปมของ google ไม่ต้องตกใจครับ

Back to top button