ข่าวการศึกษา

หมอธี สั่งยกเลิกจัดทำแฟ้ม 13 ตัวชี้วัด ประเมินเลื่อนเงินเดือน

11:48 OBECLINE 2018 3 มีนาคม 62

เรียน ผอ.สพท. ผอ.ร.ร. ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ตามที่ สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้กำหนดแบบประเมินความดีความชอบปี 62 เป็น 3 ด้าน 13 แฟ้มนั้น รมว.ศธ. นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ได้รับทราบความคิดเห็นของเพื่อนครูว่าเป็นการสร้างภาระและความยุ่งยากให้ผู้รับการประเมินเกินความจำเป็น ที่ต้องจัดทำแฟ้มถึง 13 แฟ้ม จึงได้สั่งการให้ สพฐ. แจ้ง ผอ.สพท. ผอ.ร.ร. ข้าราชการครูและผู้เกี่ยวข้อง ทราบว่า ให้ยกเลิกการจัดทำแฟ้มดังกล่าว

โดยจะให้มีการปรับแก้วิธีการประเมินใหม่ ให้การดำเนินการประเมินความดีความชอบไม่สร้างภาระให้แก่ครูและผู้รับการประเมิน ทั้งนี้เมื่อสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้ปรับวิธีการประเมิน สพฐ. จะได้เร่งแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป…

บุญรักษ์ ยอดเพชร  เลขาธิการ กพฐ.

หมอธี สั่งยกเลิกจัดทำแฟ้ม 13 ตัวชี้วัด ประเมินเลื่อนเงินเดือน

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button