ข่าวการศึกษา

ศธ. ประกาศสถานที่จัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค

วันนี้เว็บไซต์ ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ  ได้เผยแพร่ข้อมูล เรื่อง สถานที่จัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค ไว้ดังนี้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 7 มีนาคม 2562 เรื่อง สถานที่จัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค (ศธภ.) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้การดำเนินงานของ ศธภ. 18 แห่ง สอดคล้องกับเขตตรวจราชการของสำนักนายกรัฐมนตรี และการปฏิบัติงานตามกลุ่มจังหวัดของคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ที่ได้จัดตั้งกลุ่มจังหวัด จำนวน 18 กลุ่มจังหวัด 6 ภาค

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ศธ. ประกาศสถานที่จัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค ศธ. ประกาศสถานที่จัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค ศธ. ประกาศสถานที่จัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค ศธ. ประกาศสถานที่จัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค

ที่มา : ศธ 360 องศา

 

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button