สาระความรู้

ระวังยุงลาย พาหะไข้เลือดออกที่ไม่ควรมองข้าม

สถานการณ์ไข้เลือดออกในปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 12มีนาคม พบผู้ป่วย 9,914 ราย เสียชีวิตแล้ว 9 ราย มีรายงานผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา 870 ราย 😓

💁‍♀ ควรป้องกันอย่างจริงจัง!!
เริ่มต้นง่ายๆ ด้วยการดูแลความสะอาด เปลี่ยนถ่ายแหล่งน้ำในบ้านและใกล้บ้าน หากพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกและพบแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายภายในบ้านผู้ป่วย ให้แจ้งหน่วยสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ทราบ เจ้าหน้าที่จะเดินทางมาตรวจสอบและกำจัดทันที ภายใน 3 ชั่วโมง นับจากเวลาที่โทรแจ้ง

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

💉 อาการเฉพาะของโรคไข้เลือดออก หากมีอาการสุ่มเสียง ดังกล่าวนี้ ควรรีบพบแพทย์
• ไข้สูงลอย 2-7 วัน
• มีอาการเลือดออก ส่วนใหญ่จะพบที่ผิวหนัง
• มีตับโต กดเจ็บ
• มีภาวะไหลเวียนโลหิตล้มเหลว/ภาวะช็อก

🔎 จากการสำรวจลูกน้ำยุงลาย ยังมีค่าดัชนีที่สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด โดยเฉพาะในโรงเรียน ศาสนสถาน และโรงพยาบาล โดยประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์ คำแนะนำป้องกันตนเองจากโรคไข้เลือดออก รวมถึงการกำจัดลูกน้ำยุงลาย ได้ที่ Line@อาสาปราบยุง หรือ ☎️ สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422

🙏 ขอบคุณข้อมูลดีๆ จากรัฐบาลไทย : กรมควบคุมโรค

ระวังยุงลาย พาหะไข้เลือดออกที่ไม่ควรมองข้าม

ระวังยุงลาย พาหะไข้เลือดออกที่ไม่ควรมองข้าม

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button