ข่าวการศึกษา

คุรุสภาชวนใช้บริการ KSP e–Service ต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูออนไลน์

คุรุสภา เชิญชวนสมัครใช้ระบบ KSP e–Service เพื่อรับบริการของคุรุสภา

คุรุสภาชวนใช้บริการ KSP e–Service ต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูออนไลน์

“ระบบ KSP e–Service” สำหรับเป็นช่องทางในการให้บริการด้านวิชาชีพได้แก่ การรับบริการด้านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ อาทิ

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

  1. การยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
  2. ต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
  3. ขอใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
  4. การขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลทางทะเบียน
  5. การขอรับการส่งเสริมยกย่องวิชาชีพจากคุรุสภา อาทิ การส่งผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม  และการส่งผลงานวิจัยเข้ารับการคัดสรรรางวัล “ผลงานวิจัยของคุรุสภา”

สมัครเข้าใช้ระบบ KSP e–Service โดยเข้าไปที่ http://selfservice.ksp.or.th จากนั้นดำเนินการสมัครสมาชิกภายหลังจากสมัครแล้วรอการยืนยันตัวตน (ประมาณ 3 วันทำการ) เมื่อได้รับการยืนยันตัวตนแล้ว สามารถดำเนินการยื่นคำขอใช้บริการด้านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา หรือการขอรับรางวัลจากคุรุสภาได้ด้วยตนเอง

วิธีการสมัครสมาชิก ksp e-service

วิธีการขอหนังสือรับรองทางทะเบียน KSP E-Service

วิธีการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางทะเบียน KSP E-Service

วิธีการขอใบแทนใบอนุญาต KSP E-Service

วิธีการขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู KSP E-Service

 

วิธีการพิมพ์ข้อมูลใบแบบฟอร์ม.pdf

การตรวจสอบข้อมูล.pdf

ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ.pdf

ขั้นตอนการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู.pdf

ขั้นตอนการขอใบแทนใบอนุญาต.pdf

หน้าแรก  KSP E-Service

http://site.ksp.or.th/home.php?site=selfservices

 

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button