การเรียนการสอน

ข้อสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2561 (พร้อมเฉลย)

ตามที่ สทศ.ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562   นั้น
ในการนี้ สทศ. ได้นำข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เผยแพร่ทางเว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ต้นสังกัดและโรงเรียนได้นำไปใช้ในวางแผนและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน รวมถึงยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดียิ่งขึ้น

ข้อสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2561 (พร้อมเฉลย)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

  • วิชาภาษาไทย ข้อสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2561 (พร้อมเฉลย)
  • วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ข้อสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2561 (พร้อมเฉลย)
  • วิชาภาษาอังกฤษ ข้อสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2561 (พร้อมเฉลย)
  • วิชาคณิตศาสตร์ ข้อสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2561 (พร้อมเฉลย)
  • วิชาวิทยาศาสตร์ ข้อสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2561 (พร้อมเฉลย)

— >> O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คลิก

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button