ข่าวสอบบรรจุครูสาระความรู้

เอกใดบ้าง? จัดอยู่ในกลุ่มวิชาเอก ที่เปิดสอบครูผู้ช่วยท้องถิ่น 2562

น้องๆมือใหม่ในการสอบครูผู้ช่วยหลายคน คงได้เปิดดูการประกาศสอบครูผู้ช่วย ของ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น(กสถ.) หรือ ครูผู้ช่วยท้องถิ่นกันมาบ้างแล้ว ส่วนถ้าใครยังไม่ดูสามารถเปิดไล่ดูได้จากลิ้งก์นี้

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ทีนี้พอได้เห็นเอกที่เปิดสอบแล้ว ก็ยังไม่มีเอกที่ตัวเองเรียนอยู่ดี หรือ ทำไม่ชื่อเอกไม่ตรงกับที่เราเรียนมา เหตุนี้ระเบียบการสอบจึงกำหนดกลุ่มวิชาเอกที่มีความคล้ายคลึงกันให้อยู่ในกลุ่มเดียวกันไว้ เช่น กลุ่มวิชาภาษาไทย  จะจัดกลุ่มไว้แบบนี้

กลุ่มวิชาภาษาไทย 

1. ภาษาไทย
2. การสอนภาษาไทย
3. วิธีสอนภาษาไทย
4. ภาษาและวัฒนธรรมไทย
5. ภาษาและวรรณคดีไทย
6. วรรณคดีไทย
7. ภาษาไทยศึกษา
8. ไทยศึกษา
9.  การสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา
10. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
11. ภาษาไทยและการสื่อสาร
12. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1-11 และต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน

ทีนี้เราก็รู้แล้วว่าเอกที่เราเรียนนั้น สามารถจัดอยู่ใรกลุ่มที่สามารถทำการสอบได้หรือเปล่า

แล้วอีกอย่างก็ต้องเช็คคุณวุฒิที่ กคศ. รับรอง ด้วยว่ามหาวิทยาลัยและหลักสูตรที่เรียนของมหาวิทยาลัยนั้นได้รับการรับรองหรือเปล่าจากลิ้งก์ นี้  ตรวจสอบคุณวุฒิวิชาชีพครู 

และ ตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
รายละเอียดของตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก มีทั้งหมด 20 สาขาวิชาเอก ประกอบด้วย

1. ครูผู้ช่วยกลุ่มวิชาการวัดผลและประเมินผล
2. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
3. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเกษตร
4. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาไทย
5. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
6. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
7. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคหกรรม
8. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาฟิสิกส์
9. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
10. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาพละศึกษา
11. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาบรรณารักษ์
12. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาศิลปะ
13. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชานาฏศิลป์
14. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาดนตรี
15. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาดนตรีไทย
16. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาดนตรีสากล
17. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาปฐมวัย
18. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาประถมศึกษา
19. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาจีน
20. ครูผู้ดูแลเด็ก

โดยเราสามารถดูกลุ่มวิชาเอกต่างๆได้จากไฟล์ PDF ที่แอดมินนำมาแปะไว้ที่เว็บเลื่อดูได้ไม่ต้องโหลด หรือถ้าใครอยากโหลดก็ไม่ว่ากัน  (ไฟล์แม้จะอยู่คนละภาคกับที่เราจะสอบแต่คุณสมบัติของกลุ่มวิชาเหมือนกัน)

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button