ส่งต่อเรื่องดีๆ

สองคน ยลตามช่อง คนหนึ่ง มองเห็นโคลนตม…

ยินมาว่า…คุรุชราผู้หนึ่งแห่งนครตักศิลา ได้รับกุลบุตรฝาแฝดเข้ามาเป็นศิษย์ในสำนักพราหมณ์

ยุวกุมารทั้งสอง…ภายนอกมีความละม้ายคล้ายคลึงจนยากที่จักแยกแยะออกได้ว่า ดรุณใด…เป็นผู้พี่หรือน้อง…

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ว่ากันว่าแม้แต่น้ำเสียงใส…ก็ยังมีท่วงทำนองเอ่ยเอื้อนเป็นจังหวะเดียวกัน…

ผู้พี่…มีนามว่า…ติสสะ ส่วน…กุมารน้อยผู้น้อง…มีนามคล้ายกัน…ติรถะ

ถึงแม้ทั้งสองดรุณ…จักมีความคล้ายคลึงกันมากเพียงไร…ทว่ามีสิ่งหนึ่ง…ที่แผกกัน

“สิ่งนั้น?”

มิมีผู้ใดในสำนักพราหมณ์ล่วงรู้…นอกจากคุรุชรา…ผู้เก็บงำความลับนั้นมาเป็นเพลานานหลายสิบปี…นับตั้งแต่…ราตรีแรกที่รับกุลบุตรฝาแฝดมาสู่สำนัก

ครานั้น…

พราหมณ์ชรา…ได้ตริการอย่างหนึ่งขึ้นมา…จึ่งเรียกดรุณน้อยทั้งสองเข้ามาพบเพื่อทดลองการที่ดำริอยู่ในใจ

“ผู้ใดคือ ติสสะ…”

ดรุณน้อยที่นั่งอยู่เบื้องซ้ายยกมือขึ้น…

“ตามข้ามา…”

ผู้พี่จึงเดินตามคุรุ…ตามระเบียงไม้ที่ทอดยาวไปสู่มุมหนึ่งของสำนัก…จนสุดทางเดินซึ่งเป็นฝาไม้มีรอยรูโหว่เป็นช่องเล็กๆ แต่ก็ยังพอให้ลอบลอดมองออกไปด้านนอกได้

“จงมองเข้าไปในช่องนั้น…แล้วบอกข้า ว่าเจ้าเห็นสิ่งใด”

ติสสะ…ทอดตาลอดมองเข้าไปในช่องแคบ…สิ่งที่ดรุณน้อยได้ก็เห็นคือ…ท้องฟ้าที่เดียรดาษไปด้วยหมู่ดาวระยิบระยับ…

“เจ้าเห็นสิ่งไร…”

“เรียนคุรุ…ข้าเห็นหมู่ดาราบนฟากฟ้า…ช่างงดงามยิ่งนัก”

พราหมณ์ชรา…จดจำคำตอบของผู้ศิษย์เอาไว้แม่นมั่น…ก่อนที่จักพากลับไปยัง ณ ห้องเดิม ที่ผู้น้องคอยอยู่

“ติรถะ…เจ้าจงตามข้ามา”

เช่นเดิม…คุรุจึงพา ยุวกุมารผู้น้องไปยัง ฝาผนังปลายสุดของระเบียง…ที่ซึ่งพาผู้พี่มาเมื่อครู่…

“จงมองเข้าไปข้างในช่องนั้น…แล้วบอกข้าว่า เจ้าเห็นสิ่งไร”

ติรถะ…ทำตามคำสั่งของอาจารย์ ทอดตาลอดแลเข้าไปในรูช่องน้อยนั้น…

แต่สิ่งที่ดรุณน้อยผู้น้องเห็นคือ…โคลนตมเหลวเละที่อยู่ในปลักเลนของท้องนา…

“เจ้าเห็นสิ่งไร…”

“เรียนคุรุ…ข้าเห็นแต่เพียงตมเลน…สกปรกยิ่ง”

เมื่อได้ยินคำตอบของศิษย์น้อยผู้น้อง…พราหมณ์ชราจึงแจ้งใจ…

อันมนุษย์แม้มีรูปกาย อากัปกิริยาภายนอก…ละม้ายคล้ายคลึงกันเพียงไร…

แต่สิ่งเดียว…ที่มิเหมือน…แม้ว่าจักเป็นพี่น้องฝาแฝดคลานตามกันมา…ก็คือ…ความคิดและปัญญา…ที่แผกผิดกัน

ในช่องรูเดียว…กลับมีคำตอบเป็นสอง…

ดรุณน้อยผู้พี่…มองเห็นดารา

กุมารผู้น้อง…มองเห็นตมเลน

ความคิดมนุษย์นั้นหลากหลาย…ยิ่งกว่าจำนวนดาวที่ประดับฟ้า…

📌 สองคน ยลตามช่อง
คนหนึ่ง มองเห็นโคลนตม
คนหนึ่ง ตาแหลมคม
มองเห็นดาวอยู่พราวแพรว

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button