สาระความรู้

ครูชาย ลาไปช่วยเหลือภรรยาที่กำลังจะคลอดบุตร ได้กี่วัน

คุณครูที่เป็นสามีใหม่สามารถลาคลอดบุตรได้กี่วัน มีสิทธิลาเหมือนกับคุณครูที่เป็นภรรยาหรือเปล่า จากข้อมูลของ กรมบัญชีกลาง เกี่ยวกับการลาคลอดบุตร นำมาเป็นความรู้เบื้องต้นกัน

สำหรับคุณพ่อที่เป็นข้าราชการครู หรือ ลูกจ้างราชการ จะมีสิทธิลาไปช่วยเหลือภรรยาที่กำลังจะคลอดบุตร และ ต้องเป็นภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมาย ได้ไม่เกิน 15 วัน โดยจะยังได้รับเงินเดือนในช่วงที่ลาตามปกติ แต่จะต้องเป็นการลาภายใน 30 วันแรกนับตั้งแต่ภรรยาคลอดบุตรเท่านั้น ซึ่งจะต้องแนบหลักฐานสำเนาทะเบียนสมรสและสำเนาสูติบัตรของบุตรด้วย

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

          แต่ถ้าเป็นการลาไปช่วยเหลือภรรยาในช่วงก่อนที่จะคลอดบุตร หรือหลังจากคลอดบุตรไปแล้ว 30 วัน ต้องขึ้นอยู่กับผู้บังคับบัญชาในระดับตั้งแต่ตำแหน่งอธิบดีหรือตำแหน่งเทียบเท่าขึ้นไป เป็นผู้พิจารณาว่าจะมีสิทธิได้รับเงินเดือนในระหว่างช่วงที่ลาหรือไม่

คู่มือ : การลาคลอดบุตร
ดาวน์โหลดตัวอย่าง ” ใบลาเพื่อดูแลบุตรและภรรยาหลังคลอด ” 

ขอบคุณข้อมูล kapook

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button