ข่าวการศึกษา

อธิบดี สถ. เบรก ขรก. เอี่ยวติวสอบท้องถิ่น

อธิบดี สถ.ร่อนหนังสือแจ้งทุกจังหวัด เบรก.ขรก.เอี่ยวติวสอบท้องถิ่น ชี้เพื่อความเป็นกลาง-ภาพลักษณ์ที่ดี

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น(กสถ.)ได้ประกาศเรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562 โดยกำหนดให้มีการรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 9-31 พฤษภาคม 2562 และได้มีการประชาสัมพันธ์ทางเวปไซด์ http://dlaapplicant2562.com หรือ http://www.dla.go.th ให้ข้าราชการในสังกัดและประชาชนทั่วไปทราบแล้วนั้น

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

นายสุทธิพงษ์ เปิดเผยต่อว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินการสอบแข่งขันของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น(กสถ.)เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และเพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งข้อบังคับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2552 ตลอดจนเป็นการผดุงไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีข้าราชการ ในการดำรงตั้งมั่นเป็นแบบอย่างที่ดี มีความเป็นกลาง โปร่งใส

“จึงขอความร่วมมือข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทุกระดับ ไม่เข้าไปมีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องกับการจัดกวดวิชาหรือสถานกวดวิชา หรือรับจ้างเป็นครูสอนพิเศษ (Tutor) ในสถาบันกวดวิชาต่างๆ ทั้งนี้เนื่องจากการกระทำดังกล่าวอาจส่งผลถึงความเป็นกลางและภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยรวม รวมถึงผลกระทบต่อกระบวนการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น” อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กล่าว

ที่มา : สยามรัฐ

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button