ข่าวชาวบ้าน

สรุปรวมวันหยุดราชการประจำปีทั้งหมด 19 วัน กำหนด 4 พฤษภาคม เป็นวันฉัตรมงคล

รวมวันหยุดราชการประจำปีทั้งหมด 19 วัน และกำหนดให้วันที่ 4 พฤษภาคม เป็นวันฉัตรมงคล และวันหยุดราชการ ประจำปี
——————————————
พล.ต.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แถลงว่า คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอ ดังนี้

-กำหนดให้วันที่ 4 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันฉัตรมงคลและวันหยุดราชการประจำปี
-รับทราบภาพรวมวันหยุดราชการประจำปี รวม 19 วัน ส่วนการกำหนดให้เป็น
-วันหยุดประจำปีของธนาคารและวันหยุดของภาคแรงงาน ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

สรุปภาพรวมวันหยุดรชการประจำปี
1.วันขึ้นปีใหม่ 1 มกราคม
2.วันมาฆบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3
3.วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 6 เมษายน
4.วันสงกรานต์ 13 – 15 เมษายน (3 วัน)
5.วันฉัตรมงคล4 พฤษภาคม
6.วันรัฐพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ(รอหมายกำหนดการ)
7.วันวิสาขบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6
8.วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 3 มิถุนายน
9.วันอาสาฬหบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8
10.วันเข้าพรรษา แรม 1 ค่ำ เดือน 8
11.วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม
12.วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนี พันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม
13.วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม
14.วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม
15.วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร, วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม
16.วันรัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคม
17.วันสิ้นปี 31 ธันวาคม

หมายเหตุ * สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้ริเริ่มจัดงานวันแม่แห่งชาติ ตั้งแต่เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2519 เป็นต้นมา

ที่มา : รัฐบาลไทย

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button