ข่าวการศึกษา

“มงคลกิตติ์”จี้ ลุงตู่ แก้ปัญหางบหนังสือเรียนฟรี ซื้อได้แค่ 3 สาระ เหตุจาก คณิต วิทย์ ไทย ราคาแพง

เมื่อวานนี้ 8 พฤษภาคม 2562 ที่เฟซบุ๊คของ มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์  ได้โพสต์เฟซบุ๊คแสดงวิสัยทัศน์ด้านการศึกษาเกี่ยวกับค่าหนังสือเรียน ในประเด็นการศึกษาไทย 4.0  ดังนี้

ปัญหาการศึกษาไทยในยุค 4.0!!!
“มงคลกิตติ์”จี้ ลุงตู่ แก้ปัญหางบหนังสือเรียนฟรีสำหรับนักเรียนกว่า 10 ล้านคน ซื้อได้แค่ 3 สาระ อีก 5 สาระ ผู้ปกครองต้องจ่ายเอง เหตุจาก คณิต-วิทย์ จาก สสวท. และ ภาษาไทย จาก สกสค. ราคาแพง

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ตนติดตามเรื่องหนังสือเรียนฟรีมากว่า 5 ปี ทราบว่ารัฐบาลจัดงบหนังสือเรียนฟรีให้กับนักเรียนครบทุกคน 8 กลุ่มสาระ ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงบอุดหนุนหนังสือเรียนฟรี แต่ปัญหาเกิดมาจาก โรงเรียนไปเน้นจัดซื้อหนังสือวิชาภาษาไทย ขององค์การค้าของสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา และวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ไปเน้นจัดซื้อของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ซึ่งมีราคาแพงมากซึ่งไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของงบหนังสือเรียนฟรี รัฐไม่ว่าจะเป็น สสวท.หรือ สกสค. มีหน้าที่เขียนผลิตหนังสือและพิมพ์หนังสือให้ได้ราคาเพื่อประหยัด คานราคากับสำนักพิมพ์เอกชนให้ได้ในราคาไม่สูง คุณภาพดี เหมาะสมกับงบอุดหนุนของรัฐบาลที่จัดให้ อีกทั้งรัฐบาลไม่ต้องการให้ผู้ปกครองไปใช้เงินส่วนตัวซื้อหนังสือให้บุตรหลานของท่านเพิ่มเติม เป็นการลดรายจ่ายผู้ปกครอง ดังนั้นจึงควรเร่งแก้ปัญหาด่วน เพราะตอนนี้นักเรียนเปิดเทอมแล้ว หนังสือเรียนจะมีไม่ครบ 8 สาระ ผิดวัตถุประสงค์ของการเรียนฟรี ตนกังวลว่าปัญหานี้จะไม่ได้รับการแก้ไข ผู้ปกครอง-นักเรียนจะเดือดร้อนต่อไป
ข้อมูล
8 กลุ่มสาระ ประกอบด้วยวิชาต่างๆ ดังนี้
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กลุ่มสาระสุขศึกษา และพละศึกษา
กลุ่มสาระศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ
ค่าหนังสือเรียน ที่กระทรวงศึกษาธิการจัดให้
– งบประมาณค่าหนังสือเรียนที่ได้รับปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มูลค่าหนังสือต่อชุดครบ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ก่อนประถมศึกษา 200 บาท/คน/ปี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 625 บาท/คน/ปี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 619 บาท/คน/ปี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 622 บาท/คน/ปี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 673 บาท/คน/ปี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 806 บาท/คน/ปี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 818 บาท/คน/ปี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 764 บาท/คน/ปี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 877 บาท/คน/ปี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 949 บาท/คน/ปี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 1,318 บาท/คน/ปี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 1,263 บาท/คน/ปี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 1,109 บาท/คน/ปี
ชั้น ปวช. 1-3 ที่จัดโดยสถานประกอบการ 2,000 บาท/คน/ปี
ราคาหนังสือขององค์การค้าคุรุสภา ที่หลายหน่วยงานของรัฐ แจ้งให้โรงเรียนซื้อ จะเห็นว่าเมื่อซื้อหนังสือ 3 วิชา จะเหลือเงิน ดังนี้
ป.1 เหลือ 23 บาท
ป.2 เหลือ 56 บาท
ป.4 เหลือ 71 บาท
ป.5 เหลือ 241 บาท
จะต้องนำไปซื้ออีก 5 วิชา ส่งผลให้นักเรียน ป.1,ป.2,ป.4,ป.5 มีหนังสือไม่ครบตามนโยบายเรียนฟรี เพิ่มภาระผู้ปกครอง

“มงคลกิตติ์”จี้ ลุงตู่ แก้ปัญหางบหนังสือเรียนฟรี ซื้อได้แค่ 3 สาระ เหตุจาก คณิต วิทย์ ไทย ราคาแพง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์

“มงคลกิตติ์”จี้ ลุงตู่ แก้ปัญหางบหนังสือเรียนฟรี ซื้อได้แค่ 3 สาระ เหตุจาก คณิต วิทย์ ไทย ราคาแพง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์

อ่านเพิ่มเติมที่เฟซบุ๊ค มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button