ข่าวการศึกษา

แนวทางประเมินผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะครู สังกัด อปท.

หนังสือซักซ้อมแนวทางปฎิบัติตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครู เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น พ.ศ. 2561 (เกณฑ์ใหม่)

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ดาวน์โหลด : แนวทางประเมินวิทยฐานะครู สังกัด อปท.

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button