ข่าวการศึกษา

ร.ด. ไม่ต้องตัดผมเกรียน ไว้รองทรงได้ เน้นสอนแบบ child center และ Active Learning 

สำหรับเด็กๆชั้นมัธยมปลายที่กำลังเรียน นักศึกษาวิชาทหาร หรือ ร.ด. คงจะถูกใจกับสิ่งที่ พล.ท.ปราการ ปทะวานิช ผบ.หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (ผบ.นรด.) ที่ได้ออกมาเปิดเผยว่า 

จะมีการปรับหลักสูตรการเรียน ของนักศึกษาวิชาทหาร(นศท.)ชั้นปี1-5 ใหม่ ที่จะใช้ในการเรียน การฝึก ร.ด. ทั้ง 3.1 แสนคน ทั่วประเทศ โดยใช้ “ระบบนักเรียนเป็นศูนย์กลาง” และ Active Learning  ให้ นักศึกษาวิชาทหารและ ครูฝึก มีส่วนร่วม และปรับการเรียนมีความทันสมัย โดยยังคงเน้น การมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้นำ มีจิตอาสา มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ที่สำคัญคือ จะมีการผ่อนผัน และททดลอง ให้ นักศึกษาวิชาทหาร ไว้ผมทรง “รองทรงสูง” เพื่อความเหมาะสม เนื่องจาก นศท. ยังไม่เป็นทหารประจำการ จากเดิมที่ตัดผมเกรียน ข้างขาว

โดย นักศึกษาวิชาทหาราชาย ชั้นปี1-3 ไว้ผม รองทรงสูง ผมยาวด้านหน้า ได้ไม่เกิน 5 ซ.ม.

ส่วน นักศึกษาวิชาททหารชาย ชั้นปี4-5 ผมยาวด้านหน้า ไม่เกิน 7 ซม. เริ่มปีการศึกษา 2562 ในเดือน กค.นี้ จากนั้นจะมีการประเมินผล และความพึงพอใจของ ทั้งนักศึกษาวิชาทหารและผู้ปกครองต่อไป

ที่มา :โพสต์ทูเดย์ / เรื่องเล่าเช้านี้

Back to top button