ข่าวการศึกษา

ยินดีด้วย…สพฐ.มีหนังสือด่วนที่สุด แจ้งเข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 2,983 ราย

วันนี้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ 04009/ว4141 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 2 – 10/2562  โดยเริ่มตั้งแต่ 29 มิถุนายน ไปจนถึงช่วงท้ายเดือนกรกฎาคม โดยแบ่งเป็นรุ่นๆ จำนวนหลายรุ่น ลองโหลดหังสือไปค้นหาดูครับว่าท่านอยู่ในรุ่นใด ลิ้งก์ดาวน์โหลดจะอยู่ด้านล่างไฟล์ตัวอย่าง

เอกสารแนบ1. หนังสือและบัญชีแจ้ง ถึงศธจ.(แก้ไข)
2. หนังสือและบัญชีแจ้ง สพท.
Back to top button