ข่าวการศึกษา

แต่งตั้ง รองผอ.เขต รักษาการในตำแหน่ง ผอ.เขต 40 ราย

ที่ ศธ 04009/ว3541 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง

เอกสารแนบ : ไฟล์คำสั่งแต่งตั้ง

Back to top button