ข่าวการศึกษา

ครม.เห็นชอบร่างระเบียบสำนักนายกฯว่าด้วยการใช้ธงชาติใน 16 วันสำคัญ

9 ก.ค.62  พ.อ.หญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบหลักการร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติ และธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร พ.ศ 2529 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 13 ได้กำหนดโอกาสและวันพิธีสำคัญให้ชักและประดับธงชาติ ณ อาคารสถานที่ ยานพาหนะ และที่สาธารณสถาน ดังนี้

1.  วันขึ้นปีใหม่ 1 มกราคม จำนวน 1 วัน
2.  วันมาฆบูชา 1 วัน
3.  วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ วันที่ 6 เมษายน 1 วัน
4.  วันสงกรานต์ วันที่ 13 เมษายน 3 วัน
5.  วันฉัตรมงคล วันที่ 4 พฤษภาคม 1 วัน
6.  วันพืชมงคล 1 วัน
7.  วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน จำนวน 1 วัน
8.  วันวิสาขบูชา 1 วัน
9.  วันอาสาฬหบูชา 1 วัน
10.  วันเข้าพรรษา 1 วัน
11.  วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 และวันที่ 29 กรกฎาคม 2 วัน
12.  วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ วันที่ 12 สิงหาคม 1 วัน
13.  วันพระราชทานธงชาติไทย วันที่ 28 กันยายน 1 วัน
14.  วันสหประชาชาติ วันที่ 24 ตุลาคม 1 วัน
15.  วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 และวันที่ 6 ธันวาคม 2 วัน
16.  วันรัฐธรรมนูญ วันที่ 10 ธันวาคม 1 วัน

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button