ข่าวชาวบ้าน

สมเด็จพระสังฆราชฯ ทรงเจิมรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ขบวนใหม่

เพจ สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ได้เผยแพร่โพสต์เมื่อ วันศุกร์ ที่ 12 กรกฎาคม 2562 ว่า เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปสถานีสนามไชย ถนนสนามไชย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ประทับรถไฟฟ้าเสด็จไปยังศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้ามหานคร พระราม 9 ทรงเจิมรถไฟฟ้าขบวนใหม่ของโครงการรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน)

สมเด็จพระสังฆราชฯ ทรงเจิมรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ขบวนใหม่

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

สมเด็จพระสังฆราชฯ ทรงเจิมรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ขบวนใหม่

สมเด็จพระสังฆราชฯ ทรงเจิมรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ขบวนใหม่

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button