การเรียนการสอน

แผนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับเด็กอายุ 1-3 ปี สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย (คลิป)

แผนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับเด็กอายุ 1-3 ปี สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ชุดนี้ของ สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ได้เผยแพร่ไว้ที่ เว็บไซต์ http://nich.anamai.moph.go.th/main.php?filename=English  คุณครูสามารถเข้าไปสแกน qrcode ดาวน์โหลด ได้เลย แผนนี้จะเป็นแบบคลิปนะครับ 

แผนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับเด็กอายุ 1-3 ปี สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย (คลิป)

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

          1.ปกCD ดาวโหลดไฟล์รูป
               2.แผนการสอน ดาวโหลดเอกสาร  
               3.วีดีโอ แผนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับเด็กอายุ 1-3 ปี สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
                  – แผนการสอนที่ 1 เรื่อง เด็กเรียนรู้การสวัสดีทักทาย คลิ๊ก
                  – แผนการสอนที่ 2 เรื่อง เด็กเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนา คลิ๊ก
                  – แผนการสอนที่ 3 เรื่อง เด็กร้องเพลง “Good Bye” คลิ๊ก
                  – แผนการสอนที่ 4 เรื่อง จำนวนนับ เพลง “Little finger song” คลิ๊ก
                  – แผนการสอนที่ 5 เรื่อง เรียนรู้เพลงเกี่ยวกับประสาทสัมผัสทั้ง 5 คลิ๊ก
                  – แผนการสอนที่ 6 เรื่อง เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับอวัยวะของร่างกาย คลิ๊ก
                  – แผนการสอนที่ 7 เรื่อง เรียนรู้ประโยคคำถาม What color is it? คลิ๊ก
                  – แผนการสอนที่ 8 เรื่อง Animal l know คลิ๊ก
                  – แผนการสอนที่ 9 เรื่อง เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับผลไม้ชนิดต่างๆ คลิ๊ก
                  – แผนการสอนที่ 10 เรื่อง ครอบครัวของหนูผ่านเพลง “Family Finger Play” คลิ๊ก

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button